โปรโมชั่น
หญ้าเทียมเกรด A ขนยาว 1 cm (ขนาด 2x1 m.) Mori
โปรโมชั่น
หญ้าเทียมเกรด A ขนยาว 2.5 cm (ขนาด 2x1 m.) Mori
โปรโมชั่น
หญ้าเทียมเกรด A ขนยาว 3 cm (ขนาด 2x1 m.) Mori
โปรโมชั่น
หญ้าเทียมเกรด A ขนยาว 4 cm (ขนาด 2x1 m.) Mori
โปรโมชั่น
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 75% (5 ลิตร)