แจ้งชำระเงิน

ธ.กรุงเทพ
สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์/กระแสรายวัน
วนาวัฒน์วัสดุ
4993010778
ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาสามแยกสำโรง(สงขลา)/กระแสรายวัน
วนาวัฒน์วัสดุ
6913009474
ธ.กรุงไทย
สาขาสงขลา/ออมทรัพย์
วนาวัฒน์วัสดุ
9013066283
ธ.กสิกรไทย
สาขาถนนนครใน /สงขลาออมทรัพย์
วนาวัฒน์วัสดุ
4042262124
ธ.ทหารไทย
สาขาสงขลา/กระแสรายวัน
วนาวัฒน์วัสดุ
3481052003
*ชื่อลูกค้า (Your name)
*อีเมล์ (Email)
*เบอร์โทรติดต่อ (Tel)
*เลขคำสั่งซื้อ (Order ID)
*ยอดชำระ (Amount)
*วันที่ชำระ (Payment Date)
*เวลาที่ชำระ (Payment Time)
*แนบหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip)
*หมายเหตุ (Note)

รายละเอียดสำหรับออกใบกำกับภาษี

- ชื่อ / หน่วยงาน (Your Name / Company)
- เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax number)
- ที่อยู่ (Address)