บริษัท สงขลาวนาวัฒน์ จำกัด

ที่ตั้ง                เลขที่ 497/19  ถนนนครนอก  ตำบลบ่อยาง

                     อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์            074-324697  , 074-324306

โทรสาร             074-321126

จดทะเบียน         17 เมษายน พ.ศ. 2533

การดำเนินงาน   

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน, เกษตร, ประมง

 

บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด

ที่ตั้ง              เลขที่ 125/1 หมู่ที่ 6  ถนนลพบุรีราเมศวร์  

                   ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์          074-338000 

โทรสาร           074-338000 

จดทะเบียน       29 เมษายน พ.ศ. 2536

การดำเนินงาน     

จำหน่ายวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์โรงงาน,เกษตรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

บริษัท พีระวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด

ที่ตั้ง               เลขที่ 125/2 หมู่ที่ 6  ถนนลพบุรีราเมศวร์

                    ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์           074-334230

โทรสาร            074-338012

จดทะเบียน        24 กันยายน พ.ศ. 2539

การดำเนินงาน    ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง

บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ที่ตั้ง              เลขที่ 142  หมู่ที่ 4   ตำบลคลองแห  

                   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์          074-262431-4

โทรสาร           074-231433-4

จดทะเบียน       29 พฤษภาคม 2543

การดำเนินงาน     

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  สินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

 

บริษัท พีระวัฒน์คอนกรีต

ที่ตั้ง              เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 6   ตำบลม่วงงาม  

                   อำเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์          074-396115-7

โทรสาร           074-396115

จดทะเบียน        8 มิถุนายน 2547

การดำเนินงาน     

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต  ผสมเสร็จซีแพค ผลิตและจำหน่ายรั้วสำเร็จรูป

บริษัท ปิยวัฒน์ทรานสปอร์ต จำกัด

ที่ตั้ง สาขา 1        เลขที่ 142  หมู่ที่ 4   ตำบลคลองแห

                      อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์             074-247589

โทรสาร              074-247590

ที่ตั้ง สาขา 2        สนง.พุทธมณฑลสาย5 : 133 หมู่ที่ 1  

                      ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน

                      จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์             086-6921992, 086-4816348

โทรสาร              02-8925114

จดทะเบียน          3 มกราคม 2550

การดำเนินงาน     

รับขนส่งสินค้า ทั่วราชอาณาจักร

บริษัท พีระวัฒน์คอนกรีต สะเดา จำกัด

ที่ตั้ง               เลขที่ 222 หมู่ที่ 1  ถนนกาญจนวนิช

                    ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์           074-301133-4

โทรสาร            074-301132

จดทะเบียน        16 กรกฎาคม 2553

การดำเนินงาน     

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค