ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

เมื่อวันที่ 22 พค.2563  คุณศุภวัฒน์  ไตรวนาธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ ได้มอบหมายให้ คุณกมลยศ  ทัพไชย รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ เป็นตัวแทนมอบอาหารสำเร็จรูป เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ให้กับ พ.อ.สิริภพ  ศุภวานิช รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 ค่ายรันตพล และ ผู้ประสานงานชายแดนไทยมาเลย์เซีย  เพื่อร่วมโครงการ " ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) "