บริการฉีดยา ฆ่าเชื้อในรถยนต์ ฟรี

บริการฉีดยา ฆ่าเชื้อในรถยนต์ ฟรี

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด ร่วมกับ
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัดสาขา หาดใหญ่
บริการฉีดยา ฆ่าเชื้อในรถยนต์ ฟรี ให้กับพนักงานบริษัท และลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ร้านฟรี
ณ บริเวณลานจอดรถ บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด