คุณศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำดื่ม

คุณศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำดื่ม

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 และวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

คุณศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ ได้มอบหมายให้ คุณประสาน ชูเนียม และ คุณชาญชัย ตัญติชำนาญกุล กรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ เป็นตัวแทนมอบ  อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำดื่ม ให้กับ

1. โรงพยาบาลสงขลา

2. โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

3. ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดเชื้อโควิด-19 (มอ.แห่งที่ 2 )

4. จุดคัดกรองโรคช่วงรอยต่อ จ.สงขลา

เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน