โครงการ

โครงการ "วนาวัฒน์รวมใจให้โลหิต"

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ ร่วมกับสภากาชาดไทย พร้อมใจกันบริจาคเลือด

ในโครงการ "วนาวัฒน์รวมใจให้โลหิต" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 


หนึ่งคนให้ = หลายคนรับ